Uw vertrouwenspartner voor het aanwerven van ICT sales en sales management

#ict sales recrutering

G-Consult & Service
Uw recruteringspartner


Hoe geschikter een aanwerving, hoe zekerder het succes van de nieuwe werknemer

Een succesvolle ICT Sales recrutering is het resultaat van een op maat gemaakt aanwervingsproces

Een succesvolle aanwerving is steeds het resultaat van een op maat van de functie ontwikkeld aanwervingsproces. Om dit proces op een succesvolle wijze te definiëren, te begeleiden en te coachen, beschikt G-Consult & Service over een meer dan 25-jarige track record in ICT sales (management) rekruteringen. Met meer dan 10.000 interviews, honderden rekruteringen en getuigenissen die dit staven, horen wij bij de topreferenties in deze markt.

Hoe geschikter een aanwerving, hoe zekerder het succes is van de nieuwe werknemer bij de nieuwe werkgever.

Laat het duidelijk zijn, aanwerving is slechts een begin. Aanwerving dient een doel, namelijk succes: het succes van de nieuwe werknemer is het succes van de nieuwe werkgever. De enige relevante maatstaven voor het succes van een aanwerving op termijn zijn performantie en retentie.

Wederzijds Respect

Een succesvolle recrutering start vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid van beide partijen (de potentieel nieuwe werknemer versus de potentieel nieuwe werkgever). Aanwerven is een 2-ledig besluitvormingsproces. De procedure dient om zowel de potentieel nieuwe werknemer als de potentieel nieuwe werkgever in staat te stellen om gegronde en gemotiveerde beslissingen te nemen. Een efficiënte aanwervingsprocedure wordt daarom gestructureerd vanuit de waarden en de filosofie van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

In de dagelijkse praktijk, nemen echter zowel organisaties als sollicitanten vaak besluiten op basis van algemeenheden en oppervlakkigheden, zonder zorgvuldig te analyseren wat echte motivatoren en/of drijfveren zijn, en zonder systematisch de in principe beschikbare informatie over profiel en job te verzamelen en te benutten.

Informatie over wat een functie te bieden heeft in termen van rationele en emotionele behoeften van een sollicitant, is doorgaans weinig beschikbaar. Deze informatie heeft te maken met zowel de inhoud van de job als met de bedrijfsomgeving waarin men werkt. Voorbeelden van het laatste zijn o.a. stijl van leidinggeven, bedrijfs- en afdelings-cultuur, waarden en normen rond het omgaan met medewerkers, collega’s en klanten, opleiding en ontwikkeling, financiële en organisationele (in)stabiliteit, etc.

Transparantie

Een succesvolle aanwervingsprocedure is een gemeenschappelijke exploratie van deze informatie met wederzijds respect binnen een vertrouwelijke context. Het heeft met een veelvoud van persoonlijke en psychologische aspecten te maken, en niet in het minst met een bewustwordingsproces. Wat zoekt een “potentieel nieuwe werknemer” in de nieuwe functie, en wat verwacht de organisatie van de nieuwe medewerker? Beide partijen gebruiken gesprekken, observaties, referenties, etc. om zich nader te informeren en een keuze te formuleren. Juist omdat de beide betrokken partijen directe verantwoordelijkheid dragen voor hun beslissingen, dient deze exploratie op een gelijkwaardige, transparante en professionele wijze opgezet te worden.

Wat zoekt een “potentieel nieuwe werknemer” in de nieuwe functie, en wat verwacht de organisatie van de nieuwe medewerker?

Katalysator

Het is ons objectief u onze expertise als coachende katalysator te bieden, om op basis van onze competente dienstverlening te komen tot de juiste aanwerving, waarbij u als organisatie en u als kandidaat centraal staan.

#ict sales job

Actief werven van sales en sales management binnen de ICT

01

Executive Search

G-Consult & Service is gespecialiseerd in het werven van ICT Sales en ICT Sales Management professionals. Onze op maat van de functie ontwikkelde werving- en selectieprocedures hebben als uiteindelijke doelstelling het vinden van nieuwe medewerkers met de juiste toegevoegde waarde voor uw organisatie of onderneming.

Onze zoektocht richt zich op personen met de juiste kennis, competenties en attitude, die een verandering overwegen vanuit een positieve motivatie. Wij hanteren hierbij een doordachte en gevalideerde methodiek en een gepersonaliseerde aanpak die ons in staat stellen om de juiste match tussen kandidaat en opdrachtgever te realiseren.

Het is ons objectief een kwalitatief sterke rekruteringspartner te zijn die een lange termijn vertrouwens- en resultaatrelatie met haar opdrachtgevers èn kandidaten nastreeft.

02

Doelgericht Informeren

Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise informeren wij onze kandidaten en opdrachtgevers op een waarheidsgetrouwe, correcte en doelgerichte manier.

De talrijke interviews en continue persoonlijke gesprekken met mensen uit honderden ICT bedrijven vormen het hart van onze knowhow over functies, kennis, competenties, salarisstructuren, opleidingsgewoontes, bedrijfsculturen en managementstijlen van de relevante spelers in elk segment of niche van de Belgische ICT-markt.

Met deze knowhow informeren en challengen wij kandidaten en opdrachtgevers om hun verhaal te toetsen en te valideren en het dan zo integer en correct, maar ook zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.

03

Carriëre begeleiding op maat

Wij bieden onze gesprekspartners professionele begeleiding bij het nemen van de juiste carrièrere beslissing. Soms heeft iemand behoefte aan professionele coaching om zijn of haar succes te realiseren. Wij zijn hierbij een klankbord dat verder gaat dan alleen een spiegel voorhouden.

Een grondige kennis over het Belgische ICT bedrijfsleven maakt dat wij ons goed kunnen inleven in de dagelijkse werkproblematiek van onze opdrachtgevers en kandidaten. Daarbij kunnen wij, door een zeer persoonsgerichte aanpak, een nauwkeurige inschatting maken over de mogelijkheden en competenties van onze kandidaten en hen helpen zich verder te ontwikkelen.

Wij focussen op de volgende coachingvormen: carrière coaching, rekruteringscoaching, personal coaching en organisational & developmental coaching.

Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging?

Contacteert een kandidaat ons op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging, dan is de korte termijn sleutelvraag binnen dit deel van onze activiteiten: "Hebben wij op dit moment de job waar jij als kandidaat vandaag echt naar op zoek bent?" Informeren en een stukje carrièrecoaching maken echter altijd deel uit van dit soort gesprekken.

Contacteer ons

Op zoek naar nieuw talent?Onze know-how en actuele marktinformatie vergelijken we met de profielwensen en bedrijfsmogelijkheden van onze opdrachtgevers. We onderzoeken samen welke kennis, vaardigheden en persoonlijkheid nodig zijn om in die specifieke functie succesvol te zijn. En we evalueren samen wat haalbaar is op de arbeidsmarkt.

Contacteer ons
#ict sales getuigenissen

Getuigenissen

Op deze pagina's getuigen de kandidaten en opdrachtgevers van G-Consult over hun ervaringen. Elke getuigenis is de neerslag van één of meerdere interviews die werden afgenomen van de betrokken personen. Er werd zowel naar positieve als negatieve ervaringen gepeild.

De getuigenissen schetsen daarom een zeer duidelijk beeld van wie John en Jan zijn, welke waarden ze hanteren, welke competenties ze mobiliseren en hoe ze hun moreel engagement in de dagelijkse rekruteringspraktijk trachten waar te maken.

Alle getuigenissen worden met goedkeuring van de betrokkenen gepubliceerd.

Lees hier onze nieuwe getuigenissen

Raadpleeg hier ons archief getuigenissen


G-CONSULT IS ECHT TOP

Hij doorgrondt op een professionele manier de markt, het bedrijf en de kandidaten en realiseert daardoor de perfecte match...

G-CONSULT IS ECHT TOP

Hij doorgrondt op een professionele manier de markt, het bedrijf en de kandidaten en realiseert daardoor de perfecte match...

Ik ben een grote voorstander van het werken met headhunters. Zelf alles regelen, betekent meestal tijd verliezen. Iedereen moet doen wat hij of zij het beste kan. En als ik alle headhunters met elkaar vergelijk, dan is G-Consult echt top.

John is me een tijd geleden via het internet op het spoor gekomen en blijven volgen. Een half jaar geleden stemde ik toe in een kennismaking. Dat werd een bijzonder aangenaam en motiverend gesprek.

Hij kwam totaal niet "pushend" over. Integendeel, hij gaf me de mogelijkheid om open kaart te spelen en eerlijk aan te geven welke stappen ik wilde zetten in mijn loopbaan. Zonder dat ik me onmiddellijk moest verkopen. En zonder dat er meteen een concrete opportuniteit op tafel lag.

Pas daarna kwam de vacature bij Fortinet in het vizier. Tijdens de drie gespreksronden bij het bedrijf voelde ik al snel een "klik". Ik had er ook alle vertrouwen in, want John had me uitstekend gebriefd over mogelijke technische en psychologische vragen van mijn gesprekspartners.

Dat is dus het geheim van goede headhunters zoals John. Hij doorgrondt op een professionele manier de markt, het bedrijf en de kandidaten en realiseert daardoor de perfecte match. Ik kan iedereen de diensten van G-Consult aanbevelen.

kandidaat Roland de Biolley
Account Manager FORTINET
(december 2016)

KATALYSATOR

Mijn beste headhunters-ervaring ooit...

KATALYSATOR

Mijn beste headhunters-ervaring ooit...

Ik heb G-Consult leren kennen via een ex-salesdirector van me. Het kennismakend gesprek met Jan verliep uitermate professioneel. Na afloop had ik echt het gevoel dat hij mijn persoonlijke en professionele drijfveren helemaal had doorgrond. Jan is net zoals ik no-nonsense en zegt de dingen zoals ze zijn. Ik had dan ook meteen een "speciale klik" met hem.

Toen kwam onder andere de prachtige opportuniteit bij DevoTeam op tafel. Jan had goed aangevoeld dat ik mezelf wilde blijven tijdens de procedure. Dat heeft hij gerespecteerd en gesteund.

We slaagden erin de potentiële aandachtspunten, zowel voor mezelf als voor Devoteam in kaart te brengen. Jan volgde de gesprekken snel, zeer punctueel en deskundig op. Stap voor stap bracht hij beide partijen nader tot elkaar. Door zijn coördinerende en faciliterende rol groeide hij uit tot de katalysator in het sollicitatieproces voor beide partijen.

Het is duidelijk dat Jan een jarenlange ervaring en een grote maturiteit als senior consultant kan voorleggen. Een heel opvallende eigenschap is zijn manier van 'luisteren' en zijn 'diplomatische aanpak'. Daarnaast heeft hij een bijzonder realistische kijk op de markt. Met hem samenwerken was een revelatie. Het was mijn "beste headhunters-ervaring ooit".

kandidaat Peter Ghyselinck
Account Manager DEVOTEAM
(november 2016)

BEMIDDELEN EN AFTASTEN

Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren...

BEMIDDELEN EN AFTASTEN

Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren...

Het goede aan John is dat hij alleen belt met opportuniteiten die passen bij mijn profiel. Ik ken hem nu al meer dan 5 jaar. Nog nooit voelde ik me bij hem een nummer op de lijst. Hij weet wat ik wil en respecteert dat volkomen.

Maar dat is niet het enige wat ik aan John zo apprecieer. Bij mijn sollicitatieprocedure speelde hij ook achter de schermen een belangrijke bemiddelende rol.

Om te beginnen hielp hij de gesprekken voorbereiden. Zo weet je wie je voor je hebt en hoe die persoon communiceert. In het onderhoud kun je dan veel sneller to-the-point komen.

Heel belangrijk is dat hij ook vooraf de verwachtingen aan beide kanten aftast. Hij vindt het belangrijk om alle partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Dat is zijn succesformule voor een goede match.

Ik ben bijzonder tevreden met de persoonlijke aanpak die ik bij G-Consult krijg. Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren. Ik vertrouw op John.

kandidaat Laurent Muylle
Sales Manager ALLOCLOUD
(november 2016)

BEMIDDELEN EN AFTASTEN

Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren...

BEMIDDELEN EN AFTASTEN

Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren...

Het goede aan John is dat hij alleen belt met opportuniteiten die passen bij mijn profiel. Ik ken hem nu al meer dan 5 jaar. Nog nooit voelde ik me bij hem een nummer op de lijst. Hij weet wat ik wil en respecteert dat volkomen.

Maar dat is niet het enige wat ik aan John zo apprecieer. Bij mijn sollicitatieprocedure speelde hij ook achter de schermen een belangrijke bemiddelende rol.

Om te beginnen hielp hij de gesprekken voorbereiden. Zo weet je wie je voor je hebt en hoe die persoon communiceert. In het onderhoud kun je dan veel sneller to-the-point komen.

Heel belangrijk is dat hij ook vooraf de verwachtingen aan beide kanten aftast. Hij vindt het belangrijk om alle partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Dat is zijn succesformule voor een goede match.

Ik ben bijzonder tevreden met de persoonlijke aanpak die ik bij G-Consult krijg. Andere headhunters hoeven me eigenlijk niet te contacteren. Ik vertrouw op John.

kandidaat Laurent Muylle
Sales Manager ALLOCLOUD
(november 2016)

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven,...

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven,...

Om de groei van ons bedrijf in goede banen te leiden, hadden we snel enkele gespecialiseerde profielen nodig. Ik dacht onmiddellijk aan G-Consult. Meer dan 15 jaar geleden had ik als kandidaat immers heel goed met John en Jan samengewerkt. We namen meteen contact met ze op.

Met hun lange ervaring en hun uitstekende kennis van de Belgische ICT-markt hadden ze snel begrepen welke profielen we nodig hadden. En wat meer is: amper een week later stuurden ze ons al enkele uitstekende kandidaten op gesprek. Zowel qua ervaring als qua ingesteldheid kwamen die heel goed aan de vereiste profielschets tegemoet.

Met hun grote mensenkennis kijken John en Jan dan ook verder dan wat in het CV van een kandidaat gedrukt staat. Ze vragen zich echt af of de kandidaat wel de juiste attitude heeft en past in je team. Dat is de meerwaarde die ik van een goede headhunter verwacht.

Het is daardoor heel aangenaam samenwerken met G-Consult. Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven, ... what you see is what you get!

kandidaat Sebastian Morales
Sales Manager BeLux FORTINET
(oktober 2016)

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven,...

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven,...

Om de groei van ons bedrijf in goede banen te leiden, hadden we snel enkele gespecialiseerde profielen nodig. Ik dacht onmiddellijk aan G-Consult. Meer dan 15 jaar geleden had ik als kandidaat immers heel goed met John en Jan samengewerkt. We namen meteen contact met ze op.

Met hun lange ervaring en hun uitstekende kennis van de Belgische ICT-markt hadden ze snel begrepen welke profielen we nodig hadden. En wat meer is: amper een week later stuurden ze ons al enkele uitstekende kandidaten op gesprek. Zowel qua ervaring als qua ingesteldheid kwamen die heel goed aan de vereiste profielschets tegemoet.

Met hun grote mensenkennis kijken John en Jan dan ook verder dan wat in het CV van een kandidaat gedrukt staat. Ze vragen zich echt af of de kandidaat wel de juiste attitude heeft en past in je team. Dat is de meerwaarde die ik van een goede headhunter verwacht.

Het is daardoor heel aangenaam samenwerken met G-Consult. Ze begrijpen je business, ze sturen de juiste kandidaten, ze doen wat ze beloven, ... what you see is what you get!

kandidaat Sebastian Morales
Sales Manager BeLux FORTINET
(oktober 2016)

SPARRING PARTNER

Op zo'n moment is hij de beste "sparring partner" die je je maar kan dromen!"

SPARRING PARTNER

Op zo'n moment is hij de beste "sparring partner" die je je maar kan dromen!"

Zeven jaar geleden heb ik voor het eerst met John van G-Consult samengewerkt. Toen al viel het me op dat hij als headhunter de IT-markt bijzonder goed kent en over uitstekende contacten in de sector beschikt. John is mij sindsdien altijd blijven volgen. Af en toe hadden we telefonisch contact.

Begin dit jaar heb ik de deur op een kier gezet voor een nieuwe uitdaging. En dan is het fijn dat je John heel precies kan briefen welke functie bij welk type bedrijf je voorkeur heeft. Je weet gewoon dat hij met een opportuniteit zal komen die goed beantwoordt aan je verlanglijstje. Op die manier kwamen we op de vacature bij VASCO uit.

Het werd een lange en zware selectieprocedure, compleet met assessments en presentatie voor de "board". Ik wilde graag alle gesprekken en presentaties tot in de puntjes voorbereiden. Gelukkig kon ik daarvoor terecht bij John. Op zo'n moment is hij de beste "sparring partner" die je je maar kan dromen!

Ook tijdens deze samenwerking waren John's uitstekende relaties en contacten binnen het bedrijf van goudwaarde. Na elke selectieronde ontving ik uitstekende feedback en wist ik precies wat er speelde.

kandidaat Sandra Wauters
Account Manager VASCO
(oktober 2016)

DIEPGANG EN VERTROUWEN

Hij moet ingezien hebben dat ik snel wilde leren en het vereiste groeipotentieel heb..."

DIEPGANG EN VERTROUWEN

Hij moet ingezien hebben dat ik snel wilde leren en het vereiste groeipotentieel heb..."

John heeft begin dit jaar contact met me opgenomen. Omdat ik al een tijdje op een carrièreswitch zat te broeden, stemde ik toe in een kennismaking. Uiteindelijk mondde dat onderhoud uit in een reeks bijzonder leerrijke gesprekken voor mezelf.

John nam om te beginnen de tijd om echt naar mij te luisteren en fungeerde daarbij als klankbord. Hij peilde naar mijn ambitie en motivatie. Maar hij gaf ook aan dat er een stukje kennis ontbrak in mijn CV. Misschien was ik nog niet klaar voor de grote stap vooruit... Gelukkig is John iemand die zijn kandidaat op zo'n moment niet laat vallen. Hij schonk me integendeel alle vertrouwen en bleef me nauwgezet volgen. Hij moet ingezien hebben dat ik snel wilde leren en het vereiste groeipotentieel heb.

Die coachende aanpak heeft sneller dan verwacht gerendeerd. Onlangs benaderde John me opnieuw voor een mooie opportuniteit. En ditmaal liepen de sollicitatiegesprekken als een trein. Tijdens de selectieprocedure werd ik ook zeer goed door hem begeleid. Als het ijzer heet is, speelt hij kort op de bal.

John's werkwijze wordt getypeerd door diepgang en vertrouwen. Dankzij die aanpak ben ik vlot kunnen doorgroeien naar een nieuwe uitdaging. Dankuwel, John!

kandidaat Mireille Delcourte
Account Manager ELMOS
(oktober 2016)

PSYCHOLOGISCH INZICHT

Hij heeft oog voor de specifieke cultuur die binnen een organisatie heerst en schat goed in of je daarin kan functioneren."

PSYCHOLOGISCH INZICHT

Hij heeft oog voor de specifieke cultuur die binnen een organisatie heerst en schat goed in of je daarin kan functioneren."

John en ik kennen elkaar bijna 15 jaar en dit is onze derde samenwerking. Ik heb John de afgelopen jaren leren kennen als een rustige en luisterende professional die telkens opnieuw zeer grondig tewerk gaat. John heeft een uitstekende relatie met zijn klanten, met wie hij duidelijk een langetermijn relatie nastreeft.

Zijn aanpak is voor alles gebaseerd op een diep psychologisch inzicht. Hij heeft oog voor de specifieke cultuur die binnen een organisatie heerst en hij schat goed in of je daarin kan functioneren. Daarom staat hij ook vierkant achter de opportuniteiten die hij je voorlegt. En hij zal ook niet aarzelen om je bepaalde dingen af te raden.

Anderzijds biedt John je concrete hulp bij het solliciteren. Hij geeft in detail aan wat je allemaal in je CV moet zetten. Tijdens een selectieprocedure biedt hij volop tips en advies en speelt hij steeds kort op de bal. Ook na een plaatsing blijft hij trouwens contact houden. Van andere headhunters hoor je dan meestal niets meer.

En tenslotte kenmerkt zijn aanpak zich door een grote openheid. Bij John kan je gerust aangeven wat je dwars zit en waaraan je twijfelt. Dit maakt voor hem integraal deel uit van een zoektocht naar de ideale match.

kandidaat Bart Van Mol
Senior Relationship Manager DUN & BRADSTREET
(oktober 2016)

NIETS TE VERLIEZEN

Stap voor stap groeide mijn enthousiasme en uiteindelijk werd mijn benoeming een feit..."

NIETS TE VERLIEZEN

Stap voor stap groeide mijn enthousiasme en uiteindelijk werd mijn benoeming een feit..."

Ik herinner me de kennismaking met Jan Mertens als een hartelijke, open en vriendschappelijke ontmoeting. Hij luisterde goed, begreep mijn verwachtingen en voelde dat ik open stond voor een nieuwe uitdaging. Alles aan hem gaf een professionele indruk.

Na afloop van die eerste ontmoeting stuurde Jan me uitgebreide informatie over enkele opportuniteiten. Hij moedigde me aan om de informatie goed te analyseren en te overdenken. "Wat heb je te verliezen?", vroeg hij me toen ik aarzelde. Dat was het zetje dat ik nodig had.

Ik besloot om de opportuniteit bij Devoteam een kans te geven. Jan lanceeerde me in de selectieprocedure en organiseerde alle sollicitatiegesprekken binnen het bedrijf. Na afloop van elke ontmoeting bood hij me een luisterend oor aan en gaf hij feedback. Stap voor stap groeide mijn enthousiasme en uiteindelijk werd mijn benoeming een feit.

Het was ook fijn dat Jan af en toe bemiddelde vanop de achtergrond. Dat was een opsteker voor mijn vertrouwen. Hij was altijd en overal beschikbaar. Ik ben heel tevreden over zijn service.

kandidaat Stéphanie Tonneau
Account Manager DEVOTEAM
(december 2016)

POSITIEF EN STIMULEREND ADVIES

Uiteindelijk zag ik zelf in waar mijn sterktes lagen en wat voor mij het juiste carrièrepad was..."

POSITIEF EN STIMULEREND ADVIES

Uiteindelijk zag ik zelf in waar mijn sterktes lagen en wat voor mij het juiste carrièrepad was..."

John is me op het spoor gekomen via een ex-collega. Ik kom uit de financiële sector en had nog nooit van G-Consult gehoord. En eerlijk gezegd was ik wat op mijn hoede voor een "headhunter". Maar ik stemde toe in een vrijblijvende kennismaking.

John en ik hadden daarop een rustig, verkennend gesprek. Op het einde daarvan opperde hij enkele opportuniteiten. Maar op geen enkel moment heeft hij me in de ene of andere richting geduwd. Het is eerder zo dat hij verschillende opties duidelijk naast elkaar zette en de pro's en contra's oplijstte. Dat zette me aan het denken...

Uiteindelijk zag ik zelf in waar mijn sterktes lagen en wat voor mij het juiste carrièrepad was. John is dus alles behalve een agressieve headhunter. Ik ben heel blij dat ik hem heb ontmoet.

Ook tijdens de selectieprocedure bij Elmos speelde John een belangrijke coachende rol. Hij volgde alle gesprekken van nabij op en gaf duiding wanneer nodig. Vanop de achtergrond gaf hij me positief en stimulerend advies.

Dankzij de samenwerking met John ga ik nu aan de slag bij een mooi bedrijf in een voor mij nieuwe en veelbelovende sector. Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Een grote dankuwel aan John voor de geduldige en coachende rol die hij hierbij speelde.

kandidaat Bart Pauwels
Account Manager ELMOS
(december 2016)

PERSPECTIEF

John bracht perspectief aan in mijn loopbaan en schetste enkele concrete carrièrepaden..."

PERSPECTIEF

John bracht perspectief aan in mijn loopbaan en schetste enkele concrete carrièrepaden..."

Ik had niet eerder met een selectiekantoor gewerkt en ook van G-Consult had ik nog nooit gehoord. Het is een collega die me John's naam heeft doorgegeven. Ik heb hem vervolgens zelf opgebeld.

Het intake-gesprek met John was voor mij een nieuwe, maar positieve ervaring. Ik keek immers uit naar een functie waarin ik lead generation, marketing en business development kon combineren. John bracht daarop perspectief aan in mijn loopbaan en schetste enkele concrete carrièrepaden. Uiteindelijk volgde ik zijn advies.

Gelukkig had John meteen ook een mooie opportuniteit voor me klaarliggen. Die bleek in alle opzichten een zeer goede match. De selectieprocedure bij Elmos bestond uit 3 gespreksronden en verliep voorspoedig. John volgt de zaken dan ook zeer goed op. Uiteindelijk werd ik benoemd als Account Manager.

Deze eerste ervaring met een selectiebureau is voor mij zeer postief verlopen. Ik heb John ervaren als een eerlijke headhunter die zeer professioneel en gedegen tewerk gaat.

kandidaat Valeska Lefranc
Account Manager ELMOS
(oktober 2016)

EEN VLEKKELOOS PARCOURS

Dankzij de flexibele timing, de goede informatie en de uitstekende voorbereiding ontdekten we de perfecte match..."

EEN VLEKKELOOS PARCOURS

Dankzij de flexibele timing, de goede informatie en de uitstekende voorbereiding ontdekten we de perfecte match..."

Ik heb al jaren sporadisch contact met Jan Mertens, maar tot een concrete opportuniteit was het nog nooit gekomen. Tot ik vorig jaar zelf de deur op een kier zette. Dat was duidelijk het seintje waarop Jan had gewacht.

Eerst hebben we bijgepraat en mijn CV op punt gesteld. Vervolgens zijn we rustig de verschillende opportuniteiten beginnen te overlopen. Ik voelde geen tijdsdruk en stelde geen specifieke vereisten. Ik wilde rustig en op mijn eigen tempo de markt verkennen. Dat Jan me die vrijheid en flexibiliteit bood, was een opluchting van formaat.

Bij sommige opportuniteiten voelde ik na het eerste gesprek al dat er geen goede fit was. Bij andere matchte het profiel dan weer niet. Bij G-Consult kan je daar heel open over praten. Op die manier kwam de vacature bij SAP langzaam maar zeker in beeld. Jan verzorgde mijn entree in de reeds lopende procedure en samen staken we een tandje bij.

Tijdens de selectieprocedure voelde ik dat Jan in me geloofde en me steunde. Je bent echt "zijn" kandidaat. Hij hielp de interviews voorbereiden en gaf me heel wat nuttige informatie. Na afloop van elk gesprek kwam hij ook met waardevolle feedback. Uiteindelijk heeft dit geleid tot mijn benoeming.

Ik moet zeggen dat deze selectieprocedure als een vlekkeloos parcours is verlopen. Dankzij de flexibele timing, de goede informatie en de uitstekende voorbereiding ontdekten we de perfecte match.

In vergelijking met andere headhunters merk ik bij G-Consult een groot respect voor je profiel en je persoonlijkheid. Je wordt er niet in een mal gedwongen of onder druk gezet. Er is een grote openheid en je krijgt oprechte feedback.

kandidaat Kristel Bruninx
Solution Sales Business Innovation Platform SAP
(september 2016)

POSITIEVE ERVARING

Dit was de eerste keer dat ik zo ver met een selectiebureau ben meegestapt en die ervaring was zonder meer positief."

POSITIEVE ERVARING

Dit was de eerste keer dat ik zo ver met een selectiebureau ben meegestapt en die ervaring was zonder meer positief."

Jan nam vorig jaar contact met me op. Vermoedelijk kreeg hij mijn naam van een collega en constateerde hij dat we heel wat gemeenschappelijke contacten hadden. Ik was toen helemaal niet aan het uitkijken. Puur uit nieuwsgierigheid stemde ik toe in een vrijblijvend gesprek.

Zo'n kennismaking verloopt bij Jan heel grondig. Hij wil echt weten waar je mee bezig bent en wat je drijft. De manier waarop hij je kennis en ervaring interpreteert, is bijzonder. We hebben samen enkele opportuniteiten bekeken, maar ik was op dat moment niet toe aan een nieuwe uitdaging. Hij probeerde ook niet om me te forceren. Dat heb ik ten zeerste gewaardeerd.

Vervolgens bleef Jan contact houden. Af en toe belde hij om bij te praten. En hij informeerde zich verder via zijn eigen netwerk. Stap voor stap bouwt hij op die manier een vertrouwensrelatie met je op.

Dit jaar liet ik Jan weten wel open te staan voor een nieuw project. Vrij snel kwam hij daarop aanzetten met een interessante opportuniteit bij Microsoft. We besloten samen om aan de selectieprocedure deel te nemen. Er volgden 3 interviews.

Jan bleef daarbij actief achter de schermen. Dat hij na het eerste interview met bijzonder positieve feedback kwam, was voor mij een grote opsteker. Verder in de procedure hielp hij me om bepaalde contractuele aspecten te regelen.

Ik apprecieer bij Jan zijn eerlijke, transparante en professionele attitude. Dit was de eerste keer dat ik zo ver met een selectiebureau ben meegestapt en die ervaring was zonder meer positief.

kandidaat Cathérine Berger
Solution Sales Executive MICROSOFT
(september 2016)

AANWERVINGSTRAJECT VAN A TOT Z GEPERSONALISEERD

Niemand komt in zijn buurt wat betreft netwerk, inzichten, sparring-kwaliteiten, waardevol advies en oprechtheid."

AANWERVINGSTRAJECT VAN A TOT Z GEPERSONALISEERD

Niemand komt in zijn buurt wat betreft netwerk, inzichten, sparring-kwaliteiten, waardevol advies en oprechtheid."

John en ik kennen elkaar al behoorlijk lang. Een jaar geleden liet ik hem weten dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was. We gingen onmiddellijk aan de slag.

John stuurde om te beginnen aan op een intensieve optimalisatie van mijn CV. Hij gaf daartoe heel wat aanwijzingen, soms zelfs ronduit kritiek en tips. Op tal van punten werd ik grondig door hem "gechallenged" maar ik verwelkomde dat omdat ik wist dat de enige doelstelling was: beter doen. Hij liet heel duidelijk blijken wat anders kon en wat moest wijken. Dat "parler vrai" van John kan ik ten zeerste waarderen. John is naast een uitzonderlijk resultaatgedreven professional ook iemand die waarachtige menselijke banden smeedt met zijn werkzoekende cliënten. Zodra mijn CV naar vorm en naar inhoud op punt stond, begonnen we de opportuniteiten te overlopen. Opmerkelijk is dat John hierbij nieuwe perspectieven voor me opende en onverwachte invalshoeken belichtte. Er waren ook discussies en soms onenigheden maar altijd binnen een constructief kader. Hij liet me alles rustig overdenken en testen. Stap voor stap kwam de ideale opportuniteit in beeld.

Tijdens de eigenlijke selectieprocedure bij het bedrijf speelde John een mede-bepalende rol. In de voorbereiding van mijn gesprekken gaf hij waardevol advies. In de nabespreking zorgde hij telkens voor relevante feedback. Zijn ongeëvenaarde opvolging van mijn dossier en vooruitgang (bellen voor een gesprek, bellen na een gesprek) zullen me ook nog lang bijblijven.Zo hebben we tijdens ettelijke gesprekken geanticipeerd op tal van scenario's en mogelijke "next steps" opgelijst. Vol zelfvertrouwen kwam ik elke nieuwe gespreksronde weer aan de start. Nooit verloren we het momentum. Mijn benoeming was het logische resultaat.

Uiteindelijk heeft John mijn volledige aanwervingstraject van A tot Z gepersonaliseerd en op maat gesneden. Ik heb veel contact gehad met collega's van John, van kleine éénmanszaken tot de bekende grote multinationals. Zonder enige overdrijving kan ik bevestigen dat niemand met wie ik sprak in de sector ook maar in zijn buurt komt wat betreft het volgende totaalbeeld: netwerk, inzichten, sparring-kwaliteiten, waardevol advies en oprechtheid. Hoewel de vergelijking - uiteraard - niet 100% opgaat, kan ik zeggen dat John mijn "Jerry Maguire" is.

John heeft me niet alleen een prachtige job bezorgd binnen een bedrijf met een passende cultuur. Ik heb er tijdens dit proces een vriend bij gewonnen. Bijgevolg kan ik van harte John aanraden als de go-to person voor wie een nieuwe, passende uitdaging zoekt.

kandidaat Nico Hecq
Major Account Manager Industrie FORTINET
(april 2016)

OOK JOB SATISFACTION BELANGRIJK

John kijkt naar je persoonlijkheid en naar de mensen waarmee je gaat samenwerken..."

OOK JOB SATISFACTION BELANGRIJK

John kijkt naar je persoonlijkheid en naar de mensen waarmee je gaat samenwerken..."

Enige tijd geleden liet ik John weten dat ik klaar was voor een carrièreswitch. Ik hou al meer dan 20 jaar contact met hem. Hij kent mijn profiel en weet heel goed in welk type bedrijf ik het beste functioneer.

John bleek onmiddellijk een opportuniteit voor me te hebben die perfect kon matchen met mijn profiel. Hij kan het weten, want hij is iemand die zijn klanten van binnen en van buiten kent. Hij heeft een goed zicht op de mentaliteit van je toekomstige collega's en de heersende cultuur in een bedrijf.

Zodra John me in de selectieprocedure had gelanceerd, zag ik mijn kansen met sprongen stijgen. De gesprekken bij het bedrijf verliepen zeer vlot en op een paar dagen was mijn benoeming in kannen en kruiken. Zo snel kan het gaan als je je huiswerk maakt!

In vergelijking met andere headhunters is de aanpak van G-Consult heel persoonlijk en gericht op de "perfecte match". Je C.V. is het vertrekpunt. Daarnaast kijkt John naar je persoonlijkheid en naar de mensen waarmee je gaat samenwerken. Ook je toekomstige "job satisfaction" is voor hem een belangrijk element. Bij andere bureaus geldt toch meer 'geplaatst is geplaatst' als devies.

kandidaat Carine Lams
Account Manager PRODATA SYSTEMS
(maart 2016)

CONSTRUCTIEF EN PROFESSIONEEL

John beseft terdege dat een situatie op de werkvloer snel kan veranderen..."

CONSTRUCTIEF EN PROFESSIONEEL

John beseft terdege dat een situatie op de werkvloer snel kan veranderen..."

Enkele jaren geleden hebben ex-collega's me de weg naar John gewezen. Dat is duidelijk een headhunter die perfect weet waar hij mee bezig is. John combineert een scherpe analytische geest aan mensenkennis en een doorgedreven inzicht in de sector.

Eerst hebben we samen mijn C.V. op punt gesteld. Vervolgens begon hij me uit te horen en mijn uitgangspunten in vraag te stellen. Hij wil je goed doorgronden, zodat hij kan inschatten of een functie echt bij je past.

John houdt regelmatig contact en is steeds bereid om te luisteren. Hij beseft terdege dat een situatie op de werkvloer snel kan veranderen. Hij begrijpt dat je daardoor in moeilijkheden kan komen. Maar je zult hem nooit op enige negativiteit kunnen betrappen. Hij blijft je onder alle omstandigheden constructief en professioneel begeleiden.

Indien nodig activeert John zijn uitgebreide netwerk voor je. Zo bleek hij recent nog een opportuniteit te hebben die naadloos aansluit bij mijn profiel. Dankzij zijn aanwijzingen en tips verliepen de gesprekken bij het bedrijf in de best mogelijke omstandigheden. Er werd dan ook snel een overeenkomst bereikt.

kandidaat Freddy Aben
Account Manager ELMOS
(maart 2016)

VERADEMING

Wezenlijk kenmerk van John's consistente aanpak is een diep en oprecht inlevingsvermogen...

VERADEMING

Wezenlijk kenmerk van John's consistente aanpak is een diep en oprecht inlevingsvermogen...

Bij het uitstippelen van mijn loopbaan laat ik me reeds 20 jaar begeleiden door John Vandamme van G-Consult, met wie het van meet af aan goed zat en nog steeds zit.

Wezenlijk kenmerk van John's consistente aanpak is een diep en oprecht inlevingsvermogen in zowel de situatie van de kandidaat-werknemer als de context van de werkgever. Noch het moeilijke economische klimaat, noch het snel veranderende ICT-landschap wijzigden zijn succesvolle lange-termijn aanpak.

Mits een doelgerichte vraagstelling weet John zich in een mum van tijd een beeld te vormen van datgene wat je als kandidaat zelf wenst, verwacht en aanbrengt: persoonlijkheid, levensvisie, private en professionele fase, ... teneinde de kandidaat naar een passende opportuniteit te begeleiden.

Zijn ruime ervaring en marktkennis maken dat John een gesprekspartner is die werkelijk toegevoegde waarde biedt, zowel tijdens de kwalificatie van de jobopportuniteit voorafgaandelijk aan de eigenlijke selectie procedure, als tijdens het kennismakingstraject met de potentiële nieuwe werkgever. Een verademing in de vaak oppervlakkige en op de korte termijn gerichte wereld van selectie en recrutering.

kandidaat Sven VERBEKEN
Area Sales Belux Vasco Data Security
(november 2015)

PAD GEEFFEND

Steeds ontving ik van John de juiste informatie over mijn gesprekspartners...

PAD GEEFFEND

Steeds ontving ik van John de juiste informatie over mijn gesprekspartners...

Ik hoorde van een kennis veel positiefs over G-Consult en heb uit nieuwsgierigheid contact opgenomen met John. De kennismaking in de kantoren van G-Consult werd een aangenaam en diepgaand gesprek over mijn persoonlijke en professionele activiteiten. John stelt indringende en soms onverwachte vragen. Hij wil echt weten wie er voor hem zit. Over concrete opportuniteiten hebben we het niet gehad.

Vrij snel na onze kennismaking nam John echter contact met me op voor een hele specifieke vacature. Met mijn profiel kwam ik ervoor in aanmerking, vond hij. We besloten samen om mijn kandidatuur naar voren te schuiven. Van dan af liet hij niets meer aan het toeval over.

Eerst organiseerde hij binnen het bedrijf een informeel een voorbereidend gesprek dat hij van beide kanten uitstekend had voorbereid. Pas daarna loodste hij me in de eigenlijke selectieprocedure. Steeds ontving ik de juiste informatie over mijn gesprekspartners. John zorgde ook voor waardevolle feedback. Stap voor stap effent hij op die manier het pad.

Het was ook duidelijk dat John het vertrouwen geniet van zijn opdrachtgever. Dit komt je geloofwaardigheid als kandidaat ten goede en het verhoogt de luisterbereidheid aan de overkant van de tafel.

Samengevat komt de werkwijze van G-Consult neer op het excelleren in voorbereiding, informatie en communicatie. Zelfs als er even geen nieuws was, bleef John de vinger aan de pols houden. Die transparante communicatiestijl heb ik ten zeerste geapprecieerd.

kandidaat Erwin Vanluchene
Enterprise Solutions Manager Dell Computer
(oktober 2015)

MEGAMATCH

Dit was exact de uitdaging die ik in mijn nieuwe carrière zocht.

MEGAMATCH OP TAFEL

Dit was exact de uitdaging die ik in mijn nieuwe carrière zocht.

Ik kom uit de sociale sector en ik heb G-Consult via-via leren kennen. Ik overwoog een carrière-switch naar de privé-sector en daarom ging ik in op het aanbod van John om kennis te maken.

Die kennismaking draaide uit op een diepgaand en verhelderend gesprek. John hield me een spiegel voor en zijn pertinente vragen openden mijn ogen. Er bleken tal van tegenstrijdigheden en vraagtekens in mijn verhaal te zitten. John vond het dan ook te vroeg om over concrete projecten te praten. Hij gaf me daarentegen wat huiswerk mee.

Maar sneller dan verwacht hing John weer aan de lijn. Hij had een hele mooie opportuniteit voor me in petto: een job waarbij een zachte, relationele aanpak perfect zou sporen met mijn resultaatgerichte profiel. Wat had hij me goed gelezen! Dit was exact de uitdaging die ik in mijn nieuwe carrière zocht.

Van een lange selectieprocedure bij het bedrijf bleek geen sprake. Al na het eerste gesprek met de general manager voelden beide partijen dat er inderdaad een mega-match op tafel lag. De contractbesprekingen verliepen voorspoedig. Niet veel later werd ik in mijn huidige functie benoemd.

kandidaat Joke Tange
Junior Account manager Elmos
(oktober 2015)

IDEAAL KLANKBORD

Het belangrijkste was dat ik mijn inzichten kon aftoetsen bij iemand die volledig neutraal en objectief is.

IDEAAL KLANKBORD

Het belangrijkste was dat ik mijn inzichten kon aftoetsen bij iemand die volledig neutraal en objectief is.

Ik wilde absoluut het hoofd bieden aan de spanningen en de politieke spelletjes in mijn werkomgeving. Daarom heb ik op eigen initiatief de coaching-sessies met Jan Mertens aangevraagd.

Mijn leidinggevende stemde meteen toe. Ik had al eerder met Jan gewerkt in een rekruteringsomgeving. Ik wist dat hij ervaring had als carrière-coach.

In totaal heb ik 4 sessies met Jan gehouden. Hij gaf me om te beginnen de tijd om de moeilijkheden onder woorden te brengen. Ik kon ook zelf aangeven welke mogelijke oplossingen ik zag.

Het belangrijkste voor mij was dat ik mijn inzichten kon aftoetsen bij iemand die volledig neutraal en objectief is. Ik had echt een klankbord nodig.

Die rol heeft Jan met verve gespeeld. In een sfeer van vertrouwen en transparantie overliepen we stap voor stap mijn opties. Het advies van Jan was daarbij van grote waarde: hij vijlde de scherpe kantjes wat bij, suggereerde soms een aangepaste timing en hij opende vooral de weg naar bijkomende paden die ik kon bewandelen.De coaching-sessies met Jan Mertens hebben me echt geholpen om de moeilijkheden te overwinnen. Ik zit nu ook beter in mijn vel.

Getuigenissen over coaching zijn anoniem. Hebt u vragen hierover? Op eenvoudig verzoek contacteren wij de coachee met de vraag of deze bereid is op uw vragen in te gaan.
(september 2015)

BURN-OUT VERMEDEN

Door mijn gehele persoonlijkheid centraal te stellen, verhoogde de relevantie van de sessies enorm..."

BURN-OUT VERMEDEN

Door mijn gehele persoonlijkheid centraal te stellen, verhoogde de relevantie van de sessies enorm..."

Mijn overstap naar een andere sector was een echte schok. Ik had het moeilijk met de enorme druk en het voortdurend hoge tempo. Ook de interne politieke spelletjes lagen me niet zo. Voor ik het goed en wel besefte, lag er een burn-out op de loer.

Ook het overleg met mijn leidinggevende over de problemen verliep moeilijk. Uiteindelijk bleek coaching de enige uitweg die voor beide partijen aanvaardbaar was.

Ik had nog altijd grote reserves toen Jan me belde om de sessies te regelen. Maar toen ik eenmaal tegenover hem zat, ebte dat gevoel snel weg. Jan creeert meteen een sfeer van vertrouwen. Hij stelt de juiste vragen en legt de vinger op de wonde.

Het verwonderde me hoe snel hij me bewust maakte van mijn valkuilen. Maar ook hoe snel hij me die valkuilen in de praktijk leerde detecteren, vermijden of omzeilen. Ik wist niet dat ik dat in me had!

We overstegen met de coaching ook al snel mijn pure professionele functioneren. Door mijn gehele persoonlijkheid centraal te stellen, verhoogde de relevantie van de sessies enorm.

Getuigenissen over coaching zijn anoniem. Hebt u vragen hierover? Op eenvoudig verzoek contacteren wij de coachee met de vraag of deze bereid is op uw vragen in te gaan.
(juni 2015)

WERKEN MET MENSEN

Voor G-Consult vormt een opdracht eerder een dialoog tussen partners, afgestemd op de lange termijn.

WERKEN MET MENSEN

Voor G-Consult vormt een opdracht eerder een dialoog tussen partners, afgestemd op de lange termijn.

Bij de aanwervingen in ons bedrijf staan we soms voor de keuze. Consulteer je grote internationale spelers, dan kunnen die heel snel een reeks profielen neerleggen. Vraag je een lokale speler zoals G-Consult, dan pakt die het helemaal anders aan. Voor hen vormt een opdracht eerder een dialoog tussen partners, afgestemd op de lange termijn.

Voor de aanwerving van onze nieuwe account managers hebben we bewust gekozen voor de aanpak van G-Consult. Zo profiteren we volop van hun diepgaande kennis van de Belgische ICT-markt. Met hun kandidaten hebben ze vaak een jarenlange relatie opgebouwd. Die beantwoorden daardoor beter aan het gevraagde profiel.

Ook tijdens de selectieprocedure merk je duidelijke verschillen tussen de diverse partijen. Kandidaten van G-Consult worden door John goed voorbereid op de gesprekken en krijgen in elke fase van de procedure bevestiging en genuanceerde feedback. Hij beseft maar al te goed dat je uiteindelijk werkt met mensen van vlees en bloed. Over het resultaat van dat werk zijn we heel tevreden.

kandidaat Derrick Struys
Country Sales Manager Belgium & Luxembourg NetApp
(juni 2015)

JUISTE AANPAK

Jan kan echt zorgen voor een perfecte match...

PERSOONLIJKE AANPAK LOONT

Jan kan echt zorgen voor een perfecte match...

Ik heb Jan de afgelopen jaren tamelijk goed leren kennen. We ontdekten dat we op heel wat gebieden op dezelfde golflengte zitten. We delen ook een visie op de business. Jan weet dus hoe ik in elkaar zit en wat ik van een job met inhoud verwacht.

Toen Jan onlangs contact met me opnam voor een belangrijke opportuniteit in de Business Intelligence wereld, was ik dus onmiddellijk geïnteresseerd. De job was me inderdaad op het lijf geschreven en Jan voorspelde dat er ook een persoonlijke klik zou zijn. Ik besloot om deel te nemen aan de procedure.

Jan moedigde me aan om eerlijk te zijn bij de vele besprekingen die zouden volgden. Als gevolg daarvan werd de jobinhoud zelfs nog wat aangepast. Af en toe belde hij om te horen hoe de zaken liepen. Ik ontving waardevolle feedback. Uiteindelijk sleepte ik mijn benoeming in de wacht.

Het is de persoonlijke aanpak waarmee Jan het verschil maakt met andere headhunters. Juist in een kleine markt als de IT biedt dat niets dan voordelen. Hij kan echt zorgen voor een perfecte match.

kandidaat Kristof Gobbens
Area Manager Micropole
(juni 2015)

COMPETENTIES

Zo komt het dat je kennis en ervaring volop kunnen renderen..."

AANVULLENDE COMPETENTIES

Zo komt het dat je kennis en ervaring volop kunnen renderen..."

Ik herinner me de kennismaking met John nog goed. Hij wil je echt leren kennen en helpt je om je profiel op punt te stellen. Vervolgens komt hij ook met opportuniteiten die beantwoorden aan je verwachtingen. Het is nu de derde keer dat hij me begeleidt.

Maar John is iemand die ook zijn klanten door en door kent. Dat maakt dat hij oog heeft voor je aanvullende competenties en - nog belangrijker in mijn geval - voor de "culturele fit" met het bedrijf. Zo komt het dat je kennis en ervaring volop kunnen renderen en dat het echt klikt met de collega's. Zodra John je in een selectieprocedure lanceert, schakelt hij als de besten: tijdig feedback geven, belangrijke afspraken goed voorbereiden, de klant correct informeren, enzovoort. Dit alles gebeurt allemaal op een zeer transparante en open manier.

Op die manier schept hij telkens het juiste kader om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb met John permanent het gevoel dat hij meedenkt en meewerkt om mijn carrière te stroomlijnen. En dat is iets wat ik bijzonder apprecieer.

kandidaat Gerrit Vandenplas
Account Manager NetApp
(juni 2015)

GOED GEINFORMEERD

John is een grote steun om je door een grondige en lange selectieprocedure te loodsen...

GOED GEINFORMEERD

John is een grote steun om je door een grondige en lange selectieprocedure te loodsen...

Ik ken John al heel wat jaren en hij houdt regelmatig contact met me. Daardoor wist hij niet alleen dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Hij weet ook wat me boeit in de markt en in welk type bedrijf ik het beste functioneer. John kijkt niet alleen naar de functie. Hij let ook op de bedrijfscultuur en de specifieke organisatie waarin je terecht komt.

John is ook een grote steun om je door een grondige en lange selectieprocedure te loodsen. Want niets wordt tegenwoordig nog aan het toeval overgelaten. Dankzij zijn toegang tot de klant kan hij je uitstekend briefen en voorbereiden. Zo wist ik voor elk gesprek exact waar ik aan toe was. En van elk onderhoud kreeg ik ook weer waardevolle feedback.

Er zijn volgens mij 2 factoren die verklaren waarom G-Consult zo efficiënt werkt.Ten eerste kennen John en Jan de technologiemarkt als hun broekzak. De bedrijven, de organisaties, de producten, de systemen, de diensten: steeds houden ze de vinger aan de pols.

Ten tweede kunnen ze mensen heel goed inschatten en analyseren. Psychologisch doorzicht en analytisch inzicht gaan er hand in hand. Beide factoren zijn volgens mij het product van hun jarenlange investering in mensen en informatie.

kandidaat Patrick Vanbinst
Account Director NetApp
(juni 2015)

EYEOPENER

Mijn drive en mijn enthousiasme bleken heel belangrijk...

EYEOPENER

Mijn drive en mijn enthousiasme bleken heel belangrijk...

Op het eerste zicht had ik niet alle vereiste kennis en ervaring voor de job. Ik had ook nog geen fatsoenlijk uitgeschreven CV. Maar blijkbaar zag John wat in mijn profiel en hij nodigde me uit voor een gesprek.

Die kennismaking verliep in een constructieve sfeer. Mijn drive en mijn enthousiasme bleken heel belangrijk. Ik mocht volgens John best trots zijn op in het verleden behaalde verkoopresultaten. Samen hebben we die concrete cijfers in mijn CV verwerkt. Dat was een hele eyeopener... en een grote boost voor mijn vertrouwen. Daarna ben ik 3 maal op gesprek geweest bij het bedrijf. Voor en na elke afspraak hield ik ruggespraak met John. Ik scoorde goed op verschillende schriftelijke testen. Alles wees op een "match" en ik mocht dan ook snel starten.

Het is fijn dat je met John zo open en direct kan communiceren. Hij staat pal achter je kandidatuur en blijft je coachen doorheen de hele procedure. Ik ben echt blij met mijn nieuwe job.

kandidaat Jo Van Acker
Relation Manager Dun & Bradstreet
(mei 2015)

PERSOONLIJKHEID

John wist blijkbaar heel goed wie hij hebben moest ...

PERSOONLIJKHEID GEVONDEN

John wist blijkbaar heel goed wie hij hebben moest ...

De online jobaanbieding sprong meteen in het oog. Dit bedrijf zocht geen gewone salesmanager. Het moest een persoonlijkheid zijn die kan coachen, die elk van zijn medewerkers beter maakt. En dat was exact de uitdaging waar ik aan toe was. Voor ik het goed en wel besefte, hing ik met John van G-Consult aan de lijn.

Ik voelde meteen dat we op dezelfde golflengte zaten. John nodigde me uit voor een nadere kennismaking, die uitdraaide op een aangenaam, open en rustig gesprek. John geeft je veel vertrouwen. Er was duidelijk een klik aanwezig. We hebben samen mijn CV bijgewerkt en John regelde de eerste afspraak met zijn klant.

Ook dat gesprek was meteen een voltreffer. Ik merkte dat John het bedrijf goed gebriefd had en dat ze zijn advies hoog inschatten. Hij had me ook inside informatie en tips meegegeven. Er volgden nog twee gespreksronden die ik samen met John minutieus heb voorbereid. Hij bleef de hele procedure nauwgezet opvolgen. Kort daarna werd ik al benoemd. Het is vreemd hoe snel en toch grondig deze procedure is verlopen. Ik denk dat de match met mijn persoonlijkheid de doorslag heeft gegeven. Exact de elementen die in de online joboffer en in de eerste gesprekken met John zo duidelijk aan bod waren gekomen. Hij wist blijkbaar heel goed wie hij hebben moest.

kandidaat Olivier Dewit
Sales Manager Stanley Security
(mei 2015)

SCHERP PROFIEL

Opnieuw bleek hoeveel meerwaarde ze bieden bij een gespecialiseerde zoekopdracht...

GEEN VAGE OMSCHRIJVINGEN

Opnieuw bleek hoeveel meerwaarde ze bieden bij een gespecialiseerde zoekopdracht...

Ik ken John en Jan al heel wat jaren. We hebben altijd contact gehouden. Maar dit is de eerste keer dat ik een beroep op ze doe in mijn huidige functie. We waren op zoek naar een zeer specifiek technisch-commercieel profiel. En iedereen weet dat je daarvoor bij G-Consult moet zijn.

John en Jan maken onmiddellijk duidelijk wat hun meerwaarde is. Ze trachten heel goed te begrijpen welk profiel je nodig hebt en zullen diep graven tot alle informatie op tafel ligt. Geen vage omschrijvingen maar een haarscherpe profielschets. Ze kennen de markt als hun broekzak.

In de eerste fase van de procedure hebben John en Jan de markt grondig gescreend. Dat leverde heel wat bruikbare informatie op, maar niet de ideale kandidaat. Daarin waren ze heel eerlijk en dat hebben we ten zeerste geapprecieerd. Vervolgens lieten we G-Consult via een klassieke personeelsadvertentie de markt verder verkennen. Ze namen alle interviews af en kwamen met een uitstekende, ruime shortlist. Opnieuw bleek hoeveel meerwaarde ze bieden bij een gespecialiseerde zoekopdracht.

Zelfs in de eindronde van de selectieprocedure bleef John nauw betrokken bij de gesprekken. Hij vormde voor ons het ideale klankbord om tot de finale aanwerving over te gaan.

Ik kan gerust zeggen dat we samen met G-Consult al het mogelijke hebben gedaan om van deze procedure een succes te maken. En ik zou G-Consult zeker aanraden voor wie op zoek is naar een technisch-commercieel profiel.

kandidaat Stefaan Wybouw
Regional Director Belgium Stanley Security
(mei 2015)

BELANGRIJKE STAP

Dankzij de persoonlijke en coachende aanpak van John heb ik deze stap vooruit in mijn carrière vlot gezet.

BELANGRIJKE STAP

Dankzij de persoonlijke en coachende aanpak van John heb ik deze stap vooruit in mijn carrière vlot gezet.

Dit is de eerste keer dat John me plaatst bij één van zijn klanten. Het was een gezamelijke kennis die ons met elkaar in contact heeft gebracht.

Het kennismakende gesprek was voor mij heel verhelderend. John wees me op mijn troeven en gaf me waardevolle feedback. Dat was een hele opsteker voor mijn vertrouwen. Hij peilde ook nadrukkelijk naar mijn wensen en verwachtingen. Samen hebben we mijn CV bijgewerkt.

Niet veel later bleek John al een mooie opportuniteit voor me te hebben. Die beantwoordde heel goed aan mijn verwachtingen. John regelde ook het belangrijke eerste gesprek bij de opdrachtgever.

Vervolgens heeft John me professioneel doorheen de selectieprocedure gecoacht. Voor elk gesprek kreeg ik van hem een prima briefing. Telkens kwam ik goed voorbereid en vol vertrouwen aan de start. Uiteindelijk was de "match" voor alle partijen duidelijk. Ik kreeg de job aangeboden.

Ik ben bijzonder tevreden over G-Consult en ik zou hen zeker aanraden. Dankzij de persoonlijke en coachende aanpak van John heb ik deze stap vooruit in mijn carrière vlot gezet.

kandidaat Annelies Walravens
Relationship Manager - Dun & Bradstreet
(januari 2015)

MEERWAARDE

Met zijn uitgebreide mensenkennis opende John mijn ogen...

DUIDELIJKE MEERWAARDE

Met zijn uitgebreide mensenkennis opende John mijn ogen...

Ik was al een tijdje in contact met G-Consult, maar dit was de eerste keer dat John me belde met een concrete opportuniteit. Ik was beschikbaar, dus stemde ik toe in een gesprek.

John gaat recht op doel af. Hij begrijpt goed wie de klant is en heeft een duidelijk beeld van het gezochte profiel. En dat vertaalt hij perfect naar de capaciteiten en verwachtingen van zijn kandidaat. Toch was ik verbaasd dat hij juist mij als ideale kandidaat zag voor de functie. Was dit echt wel voor mij? Met zijn uitgebreide mensenkennis opende John mijn ogen. Hij overtuigde me van de " match". Keer op keer liet hij blijken dat hij het volste vertrouwen in mij had. De conclusie was duidelijk: deze functie was wel degelijk iets voor mij!

De aanpak van G-Consult biedt een duidelijke meerwaarde: ze combineert grondigheid en professionalisme met een grote aandacht voor menselijke aspecten zoals coaching en motivatie. Ik ken geen enkele andere headhunter die zo werkt.

Ook tijdens de eigenlijke selectieprocedure kon ik steeds op John rekenen. Voor elke afspraak stuurde hij me tips en informatie. Als neutrale tussenpersoon zorgde hij ook voor de noodzakelijke feedback tussen kandidaat en bedrijf.

kandidaat Dirk Vermaerke
Business Development Manager Security bij AZLAN/TECHDATA
(november 2014)

FOUTLOOS PARCOURS

Hij had goed opgemerkt welke waarden voor mij van belang zijn in een professionele omgeving..."

FOUTLOOS PARCOURS

Hij had goed opgemerkt welke waarden voor mij van belang zijn in een professionele omgeving..."

Ik heb Jan Mertens enkele jaren geleden als opdrachtgever leren kennen. Hij bleek een uitzonder professionele en efficiënte headhunter voor ons bedrijf. Jan streeft naar een hoge kwaliteit en stiptheid in de relatie. Door zijn nauwgezette manier van werken verlies je met hem geen tijd.

Toen ik mijn eigen carrière een andere wending wilde geven, dacht ik dus onmiddellijk aan Jan. En voor ik het wist, zat ik ditmaal als kandidaat tegenover hem voor een grondig intake-gesprek.

Jan investeert zeer veel in de beginfase van een plaatsingstraject. Hij wil echt weten wat je wensen en verwachtingen zijn. Niet alleen je ideale functieprofiel, maar ook de “bedrijfscultuur” en de “sfeer” waarin je wil functioneren, interesseert hem. Zo had hij heel goed opgemerkt welke waarden voor mij van doorslaggevend belang zijn in een professionele omgeving.

Pas daarna duikt hij in z'n portefeuille met vacatures op zoek naar de perfecte match. Die mooie opportuniteit bleek hij inderdaad voor me te hebben. We besloten om mee te doen aan de selectie.

Tijdens de lange selectieprocedure kreeg ik alle steun van Jan. Hij regelde de afspraken en zorgde voor en na de gesprekken voor telefonische feedback. Cruciale gesprekken hebben we urenlang in zijn kantoor voorbereid. Ik heb veel respect voor zijn aanpak. Samen reden we een foutloos parcours.

kandidaat Jean-Paul Delmeire
(oktober 2014)

PRIMA BEGELEIDING

Van A tot Z heeft hij me door de high-level selectieprocedure geloodst."

PRIMA BEGELEIDING

Van A tot Z heeft hij me door de high-level selectieprocedure geloodst."

Ik hou al bijna 20 jaar professioneel contact met John. Hij belt me regelmatig om mijn carriere op te volgen. Destijds drukte hij me op het hart om in de IT-sector te blijven. En dat advies heb ik me nooit beklaagd. Onlangs had hij een voorstel “you can't refuse..." bij Apple. Van A tot Z heeft hij me door de high-level selectieprocedure geloodst.

Om te beginnen liet John me mijn CV grondig herwerken. De profielen in de IT-sector zijn immers enorm geëvolueerd de laatste jaren. Ook mijn eigen ervaring en competenties verdienden wel enige reflectie. Het nieuwe, gedetailleerde CV bleek een cruciale succesfactor te zijn in mijn eerste contacten met Apple.

Voor mij betekende die vacature: terug naar de core-business, professioneel een stap vooruit en bij een topbedrijf. Hoewel er een lange procedure zat aan te komen, besloten we samen om er voor te gaan.

In de beginfase van de procedure ontving ik van John een transparante en zeer efficiënte briefing. Hij gaf ook prima feedback bij de presentaties die ik moest geven. En mijn gesprekken in het buitenland probeerde hij zo goed mogelijk voor te bereiden en te kaderen.

Resultaat was een intense procedure begeleid door goed advies op het juiste moment. Ook tijdens de contractgesprekingen sprong hij voor mij in de bres. Vandaag kijk ik positief terug op deze periode en inmiddels ben ik gestart in mijn huidige functie. Ik ben John & G-Consult dankbaar voor hun visie, loopbaanbegeleiding en profesionnele aanpak.

kandidaat Johanna De Wolf
iOS Business Development Manager bij Apple
(augustus 2014)

AANMOEDIGING

Hij begreep zeer goed dat ik het heft zelf in handen wou nemen en me volop wilde engageren..."

STEUN EN AANMOEDIGING

Hij begreep zeer goed dat ik het heft zelf in handen wou nemen en me volop wilde engageren..."

Het mailtje van Jan viel met de deur in huis. Volgens hem had ik het juiste profiel voor een opportuniteit bij Apple Computer... En hoewel ik G-Consult nog niet kende, stemde ik toe in een gesprek. Zo betrouwbaar kwam hij onmiddellijk over.

De kennismaking met Jan verliep heel ongedwongen. We hadden een open discussie over werken in het algemeen en de specifieke inhoud van de job. “En passant” kwamen we uit op enkele essentiële pointers: de doorgroeimogelijkheden op middellange en lange termijn, de bedrijfscultuur en natuurlijk de specifieke uitdaging van de job op zich.

Net op dat punt vonden we de perfecte match: de drive om mijn capaciteiten te maximaliseren spoorde perfect met de wens bij Apple om te blijven innoveren en de efficiency van de bedrijfsprocessen continu in vraag te stellen. Toen dat duidelijk werd, zijn we er voor gegaan.

Via Jan kreeg ik toegang tot de selectieprocedure. Hij begreep zeer goed dat ik het heft zelf in handen wou nemen en me volop wilde engageren. Solliciteren betekent voor mij immers jezelf kwetsbaar opstellen, jezelf beter leren kennen en je marktwaarde evalueren.

In die persoonlijke strategie heeft Jan me gesteund en aangemoedigd. Na elke gespreksronde stond hij ter beschikking voor feedback. Uiteindelijk werd ik benoemd in mijn functie. Zijn rustige en professionele aanpak was precies wat ik nodig had!

kandidaat Lander Smekens
APR Channel Manager Apple Computer
(februari 2014)

ZIJN MAILTJE WAS ANDERS

De kennismaking met Jan draaide uit op een open gesprek over de opportuniteit die hij voor mij in petto had.

ZIJN MAILTJE WAS ANDERS

De kennismaking met Jan draaide uit op een open gesprek over de opportuniteit die hij voor mij in petto had.

Als verkoper in de ICT krijg ik elke week wel aanbiedingen via LinkedIn, maar daar ga ik nooit op in. Tot ik via datzelfde kanaal door Jan werd benaderd. Ik zat op dat moment bij mijn eerste werkgever en van G-Consult had ik nog nooit gehoord.

Het mailtje van Jan was inderdaad anders. Om te beginnen zette hij de werkwijze van G-Consult helder en duidelijk uiteen. Daarnaast bleek uit alles dat hij specifiek geïnteresseerd was in mijn profiel. Na een weekje bedenktijd en het doornemen van de vele getuigenissen op de website was ik overtuigd: op deze manier wil ik verder.

De kennismaking met Jan draaide uit op een aangenaam en open gesprek over de opportuniteit die hij voor mij in petto had. Jan bleek een gedetailleerde profielschets voor ogen te hebben. Hij had ook geen moeite om voor- en nadelen op te lijsten. Hij waarschuwde me zelfs voor mogelijke valkuilen. Pas daarna besloten we samen om aan de selectieprocedure deel te nemen.

Er volgden vier gespreksronden met verschillende verantwoordelijken binnen het bedrijf. Voor en na elk gesprek kreeg ik van Jan prima feedback. Ik mag wel zeggen dat hij de zaken perfect heeft opgevolgd.

Jan geniet ook duidelijk het vertrouwen van zijn opdrachtgevers. Een heleboel details bleek hij van tevoren al afgetoetst te hebben. Hij kent het bedrijf van binnen en van buiten en kan dus zeer goed inschatten welk profiel je nodig hebt om te slagen.

Uiteindelijk werd ik benoemd in mijn huidige functie. Vanaf nu raad ik iedereen aan om met G-Consult te werken.

kandidaat Nico De Maeyer
Major Account Manager EMC
(december 2013)

EERLIJK EN INTEGER

Hij denkt met je mee en stelt de juiste vragen, zodat je vanzelf de juiste beslissingen neemt.

EERLIJK, OPEN EN INTEGER

Hij denkt met je mee en stelt de juiste vragen, zodat je vanzelf de juiste beslissingen neemt.

Ruim 5 jaar geleden heeft John me voor het eerst en met succes geplaatst. Al die tijd zijn we contact blijven houden. Regelmatig polste John of alles wel naar wens verliep. John's aanpak is eerlijk, open en integer. Hij denkt met je mee en stelt de juiste vragen, zodat je vanzelf de juiste beslissingen neemt.

Pas heel recent heb ik aangegeven dat er een nieuwe uitdaging mocht komen. Op dat moment wist John dus heel goed waar ik stond en wat ik wou. Het feit dat ik voor hem een “open boek” was, bood heel wat voordelen.

Zo konden we samen rustig mijn opties evalueren. John zal nooit druk uitoefenen of overhaast tewerk gaan. Het was gewoon uitkijken tot de opportuniteit bij EMC zich aandiende. Qua bedrijfscultuur, jobinhoud en profielschets was het de perfecte match. Samen hebben we toen heel snel geschakeld. De selectieprocedure bestond uit 3 gespreksronden. Voor en na elk gesprek werd ik door John uitstekend voorbereid en gecoached. Dankzij zijn feedback stond ik stevig in mijn schoenen en sleepte ik de benoeming in de wacht.

kandidaat Kris D'Hooghe
Account Manager Enterprise EMC
(oktober 2013)

KWALITATIEVE INFORMATIE

Door vooraf te investeren in relaties en kwalitatieve informatie, bespaarde hij alle betrokken partijen een hoop kostbare tijd.

KWALITATIEVE INFORMATIE

Door vooraf te investeren in relaties en kwalitatieve informatie, bespaarde hij alle betrokken partijen een hoop kostbare tijd.

Hoewel de IT een kleine wereld is en ik Jan al vele jaren ken, was ik nog nooit door hem geplaatst. Pas onlangs nam hij contact met me op voor een nadere kennismaking. Het viel me op hoe grondig Jan het onderhoud had voorbereid. Het is duidelijk dat hij jarenlang in zijn kandidaten investeert. Hij bleek een zeer correct beeld te hebben van mijn professionele verwachtingen en ambities.

We zaten daardoor meteen op dezelfde lijn bij het uitkijken naar een passende opportuniteit. Om te beginnen schetste Jan een heel gedetailleerd beeld van de organisatie en de cultuur binnen de onderneming. Ook de verschillende divisies van het bedrijf bracht hij goed in kaart.

Vervolgens coachte hij me van op de achtergrond doorheen de verschillende gespreksronden. Telkens wist hij me uitstekend te briefen over mijn gesprekspartners, hun wensen en prioriteiten, zodat ik mijn argumentatie perfect kon afstemmen. Mijn uiteindelijke benoeming heb ik mede hieraan te danken.

In vergelijking met andere rekruteringskantoren moet ik zeggen dat bij G-Consult de nadruk ligt op de kwaliteit van het rekruteringsproces. Jan houdt de vinger aan de pols van zijn kandidaten en maakt daarmee het verschil. Door vooraf te investeren in relaties en kwalitatieve informatie, bespaarde hij alle betrokken partijen een hoop kostbare tijd.

kandidaat Mohammed Merkachi
Head of IT & Solutions - IT Services provider
(oktober 2013)

UIT DE COMFORTZONE

...hij creëerde een sfeer waarbij je eerlijk getuigt ...

UIT DE COMFORTZONE

...hij creëerde een sfeer waarbij je eerlijk getuigt ...

John is me aanbevolen door een kennis. Ik heb hem gewoon opgebeld en hij nodigde me meteen uit voor een kennismaking. Dat gesprek is uitgelopen op een lange, aangename en grondige gedachtenwisseling over mijn carrière.

John wilde mijn persoonlijke situatie echt begrijpen en weten waar ik naartoe wou. Daartoe haalde hij me uit mijn comfortzone en creëerde hij een sfeer waarbij je over die zaken heel eerlijk getuigt. Je hoeft jezelf niet te “verkopen”, terwijl ook John er niet op uit is om jou een job te “verkopen”.

Doordat ik mijn kaarten open en bloot op tafel durfde te leggen, kon John ook meteen de juiste opportuniteit voorstellen. Dat is het grote voordeel van de aanpak van G-Consult.

Tijdens de aanwervingsprocedure werd ik uitstekend begeleid. John informeerde me heel nauwkeurig over mijn gesprekspartners en hun reacties. Hij bleef ook steeds bereikbaar voor feedback. Zowel technisch als menselijk was er een duidelijke match aanwezig met mijn nieuwe werkgever. Ik werd dan ook snel benoemd.

Deze geslaagde plaatsing via G-Consult heeft nog een ander voordeel: ik heb nu echt het gevoel dat ik met John over een “carrièrecoach” beschik die ik wanneer nodig kan opbellen voor steun en advies.

kandidaat Laurens Spigt
OEM Account Manager SAP
(augustus 2013)

OPEN EN KORDAAT

Heel belangrijk vond ik dat John open stond voor mijn bemerkingen bij het vooropgestelde profiel...

OPEN EN KORDAAT

Heel belangrijk vond ik dat John open stond voor mijn bemerkingen bij het vooropgestelde profiel...

Ik ben in contact gekomen met G-Consult via een vroegere collega. John belde me om kennis te maken, want hij had een concrete opportuniteit voor mij op het oog. Ik herinner me dat die kennismaking bijzonder open en kordaat is verlopen. Na wat “sparren” kwamen we snel to-the-point.

Heel belangrijk vond ik dat John open stond voor mijn bemerkingen bij het vooropgestelde profiel. Hij wil en kan met je meedenken. Zo'n persoonlijke en inhoudelijke aanpak is echt atypisch voor headhunters. Deze professionele attitude heeft me aangenaam verrast.

Vervolgens heeft John mijn kandidatuur uitstekend verdedigd bij zijn opdrachtgevers. Tijdens de eigenlijke selectieprocedure bleef hij wel op de achtergrond. Maar we hielden heel regelmatig telefonisch contact. En ik twijfel er niet aan dat hij achter de schermen duchtig heeft gefaciliteerd.

Samengevat moet ik zeggen dat de professionele no-nonsense aanpak van G-Consult voor mij een prachtig resultaat heeft opgeleverd. En dat is waar het om gaat!

kandidaat Michel De Maeyer
Commercieel Directeur Geodynamics
(augustus 2013)

GESLAAGDE HERINTREDE

John heeft oog voor de menselijke en culturele aspecten van een professionele relatie...

GESLAAGDE HERINTREDE

John heeft oog voor de menselijke en culturele aspecten van een professionele relatie...

Ik hou al zeker 15 jaar contact met John, maar tot een effectieve plaatsing was het nog nooit gekomen. De laatste jaren was ik trouwens bedrijvig in een andere sector. Maar ik wilde graag weer in de IT-sector aan de slag en John heeft me daarbij zeer goed geholpen.

In de eerste plaats peilde hij naar mijn wensen en verwachtingen bij een terugkeer in de sector. Vervolgens adviseerde hij me bij het herschrijven van mijn C.V. Zo hebben we aantal recent verworven competenties duidelijk in de verf gezet.

John liet me ook reflecteren over de unieke troeven van de IT-sector: de dynamiek, de mensen, de opportuniteiten. Dat was bijzonder motiverend. En John heeft ook oog voor de menselijke en culturele aspecten van een professionele relatie. Hij gaat voor de perfecte match.

Uiteindelijk zijn we op die manier bij Xylos terechtgekomen. John informeerde me eerst zeer uitvoerig over het bedrijf. Toen ik aangaf mee te zijn, schakelde hij een versnelling hoger en presenteerde hij me als kandidaat.

De daaropvolgende gesprekken binnen het bedrijf verliepen voorspoedig. Een assessment bevestigde dat we op het juiste spoor zaten. Korte tijd later werd ik in mijn nieuwe functie benoemd.

Tijdens de hele procedure hield John me goed op de hoogte. Hij hielp me ook met details in de contractbesprekingen. Ik heb niets dan lof voor zijn persoonlijke en deskundige aanpak.

kandidaat Erik Govaerts
Senior Account Manager Xylos
(augustus 2013)

GEDETAILLEERD PROJECT

Hij beschrijft je haarfijn wat het concrete project is dat je gaat realiseren...

EEN GEDETAILLEERD PROJECT

Hij beschrijft je haarfijn wat het concrete project is dat je gaat realiseren...

Ik was op een punt gekomen dat ik rustig mijn opties wilde onderzoeken. Mensen die ik kan vertrouwen, hebben me toen op het spoor van G-Consult gezet. Via LinkedIn nam ik contact op met John en we spraken af om kennis te maken.

Het viel me op hoe goed John de sector wel kent. Niet alleen weet hij wat er speelt bij de bedrijven en hoe ze georganiseerd zijn. Hij is ook goed vertrouwd met de producten en diensten die ze vertegenwoordigen. Hij stelt je geen job voor, nee. Hij beschrijft je haarfijn wat het concrete project is dat je gaat realiseren. En toen was mijn interesse natuurlijk gewekt.

Tijdens de eigenlijke selectieprocedure werd ik door John uitstekend begeleid. Ik ontving bij elk gesprek correcte informatie en wist ook telkens wat er van me verwacht werd. Zodoende kwam ik rustig en goed voorbereid aan de start. De gesprekken liepen voorspoedig en ik sleepte de benoeming in de wacht.

De andere grote troef van John is dat hij de tijd voor je neemt. Bij hem ben je geen nummer waar mee geschoven wordt. John verdiept zich echt in je carrière en brengt relevante issues ter sprake. Wat een verschil met de vluchtige oppervlakkigheid die tegenwoordig de regel lijkt in rekruteringsland.

kandidaat Peter De Locht
Account ManagerIMTECH/FIT IT
(juni 2013)

CORRECTE INSCHATTING

Vanuit zijn grondige kennis van je persoon en de markt, ziet hij opportuniteiten waar je zelf niet onmiddellijk aan denkt...

CORRECTE INSCHATTING

Vanuit zijn grondige kennis van je persoon en de markt, ziet hij opportuniteiten waar je zelf niet onmiddellijk aan denkt...

Mijn eerste contact met John dateert van bijna 10 jaar geleden. Daarna hebben we elkaar een tijd niet meer gesproken. Pas onlangs heb ik zelf weer contact opgenomen en ben ik door hem voor het eerst ook effectief geplaatst.

John doorgrondt goed wat je verwachtingen zijn en bij welk type bedrijf je het beste functioneert. De inschatting die hij van je maakt, is zonder meer correct.

In mijn geval kwam John ook snel met een mooie opportuniteit aanzetten. Dat was op het eerste zicht niet meteen wat ik in gedachten had. Maar John overtuigde me dat er wel degelijk een goede fit aanwezig was. Terecht, zo zou later blijken.

Wellicht is dat de onvervangbare rol van een headhunter zoals John. Vanuit zijn grondige kennis van je persoon en de markt, ziet hij opportuniteiten waar je zelf niet onmiddellijk aan denkt. Als hij tussen partijen een goede match ontdekt, gaat hij er voor.

Ook tijdens de eigenlijke selectieprocedure heeft John zijn rol als bemiddelaar ten volle gespeeld. Hij bracht me in contact met de juiste personen en schakelde snel wanneer nodig. Ik ben bijzonder tevreden over zijn aanpak.

kandidaat Marleen Vandervelden
Account Director Teradata
(juni 2013)

GEEN KLASSIEKE HEADHUNTER

Ik zou hem eerder omschrijven als een “matchmaker” die de juiste partijen rustig bij elkaar brengt...

MATCHMAKER

Ik zou hem eerder omschrijven als een “matchmaker” die de juiste partijen rustig bij elkaar brengt...

Ik houd al 7 jaar contact met John, maar ik ben pas onlangs voor de eerste keer door hem geplaatst. John is dan ook geen klassieke “headhunter” die aggressief probeert te scoren. Ik zou hem eerder omschrijven als een “matchmaker” die de juiste partijen rustig bij elkaar brengt. Voor mij heeft die aanpak uitstekend gewerkt.

John's werkwijze begint met het doorgronden van je drijfveren. Hij wil echt weten wie je bent en wat je wilt doen. Hij aarzelt niet om je te “challengen” en je argumenten kritisch te beoordelen. Dat maakt deel uit van zijn persoonlijke benadering en het opbouwen van een duurzame relatie.

Vervolgens wacht John geduldig af tot de juiste trein voorbij komt. Desnoods 7 jaar zoals in mijn geval. De “fit” tussen werkgever en werknemer komt bij hem op de eerste plaats. Past de bedrijfscultuur bij je? Klikt het met het team waarin je terecht komt? Dat zijn de zaken die hij scherpstelt.

John zal je dus nooit pushen. Je krijgt de kans om je twijfels te uiten en hij maakt die twijfels ook bespreekbaar bij zijn opdrachtgever. In mijn geval is daar een “open gesprek” met de werkgever uit gevolgd, dat de hemel deed opklaren. De professionele approach van G-Consult is prima. “Doe zo verder, John!

kandidaat Wim Symoens
Account Representative mid-market EMC
(mei 2013)

ONVERVANGBAAR

Ik denk dat mijn kandidatuur via een klassieke of elektronische sollicitatie voortijdig zou gesneuveld zijn...

ONVERVANGBAAR

Ik denk dat mijn kandidatuur via een klassieke of elektronische sollicitatie voortijdig zou gesneuveld zijn...

Ik heb de rekruteringsaanpak van Jan Mertens leren waarderen toen ik zijn opdrachtgever was. En nu heb ik voor het eerst met hem gewerkt als kandidaat. Het was een voordeel dat we elkaar al goed kenden. Met één telefoontje en een bijgewerkt C.V. stond ik weer op zijn radar.

Vrijwel onmiddellijk kwam Jan met een hele mooie opportuniteit aanzetten. Zoals verwacht betrof het een uitstekende match met mijn profiel. Toch heeft Jan zijn klant moeten overtuigen om mij op te nemen in de shortlist. Want eigenlijk had men een jonger profiel voorop gezet.

Dat is de onvervangbare rol van een goede headhunter. Door het persoonlijke contact met de klant kan hij bepaalde barrières en misverstanden wegnemen. Ik denk dat mijn kandidatuur via een klassieke of elektronische sollicitatie voortijdig zou gesneuveld zijn.

De selectieprocedure bij het bedrijf is daarna zeer vlot verlopen. Ik kon mijn gesprekspartners overtuigen van mijn drive. Mijn maturiteit en ervaring werden positief beoordeeld. In amper 3 gespreksrondes was mijn benoeming rond. Samengevat zijn dat de grootste troeven van Jan's aanpak: hij gaat voor de beste match en hij overtuigt zijn klant van je kandidatuur.

kandidaat Mike Hantson
Business Unit Manager Alten
(juni 2013)

GEDULD EN EMPATHIE

Desnoods gaat John de zaken uitklaren bij de klant en last hij extra meetings in.

GEDULD, EMPATHIE EN DOORZETTINGSVERMOGEN

Desnoods gaat John de zaken uitklaren bij de klant en last hij extra meetings in. In zijn communicatie was hij altijd zeer duidelijk en meedenkend.

Midden vorig jaar heb ik “pro-actief” contact opgenomen met enkele headhunters waaronder John van G-Consult. Ik wilde me rustig en gedegen voorbereiden op een nieuwe uitdaging. Het was geen evidente oefening. Maar mijn ervaring sinds 2005 met John was zonder meer positief. Hij heeft nu eenmaal de ervaring en het geduld om zeer ver met je mee te denken.

Om te beginnen nam hij uitgebreid de tijd om mijn C.V. grondig door te nemen. Hij kon zich ook goed verplaatsen in mijn voorzichtige, afwachtende approach. We spraken af om ogen en oren goed open te houden en doelgericht rond te kijken. Telkens wanneer er een mogelijk nieuwe opportuniteit opdook, bespraken we deze met elkaar om af te punten of deze interessant kon zijn om verder uit te diepen.

Op die manier zijn we bij mijn huidige positie terecht gekomen. Ook in deze procedure gingen we behoedzaam te werk. Mijn vragen en bezorgdheden werden besproken en ook opgelost. Desnoods gaat John de zaken uitklaren bij de klant en last hij extra meetings in. In zijn communicatie was hij altijd zeer duidelijk en meedenkend. Toen ook de timing helemaal klopte, stond niets mijn benoeming bij EMC nog in de weg. Het geduld, de empathie en het doorzettingsvermogen dat John aan de dag legde, werd hiermee bekroond. Bravo!

kandidaat Ronny Van Eyndhoven
Account Manager BRS EMC
(mei 2013)

UITSTEKENDE VOORBEREIDING

Dankzij deze professionele en accurate voorbereiding kwam ik heel snel vooruit in de procedure.

UITSTEKENDE VOORBEREIDING

Dankzij deze professionele en accurate voorbereiding kwam ik heel snel vooruit in de procedure.

John en ik kennen elkaar al jaren. Hij heeft me in het verleden al eens geplaatst en hij kent mijn profiel door en door. Zodoende kan hij snel reageren als je een nieuwe uitdaging zoekt. Dan maakt hij onmiddellijk tijd voor je en activeert hij zijn ruime netwerk.

Na ons gesprek bleek John een mooie opportuniteit voor me te hebben, die heel nauw aansloot bij mijn profiel. Hij zorgde er daarna ook voor dat ik aan de selectieprocedure kon deelnemen.

Zoals altijd bereidt John de cruciale gesprekken zeer goed met je voor: wat is de cultuur van het bedrijf, hoe past je profiel in het plaatje, wat zijn realistische loonverwachtingen, welke carrièrestappen zijn mogelijk, enz. Omgekeerd heeft hij ook met zijn klant zoveel mogelijk vooraf doorgenomen.

Dankzij deze professionele en accurate voorbereiding kwam ik heel snel vooruit in de procedure. Mijn benoeming was dan ook snel rond. Ik heb John opnieuw bedankt voor de professionele en aangename manier waarop hij me naar deze nieuwe uitdaging heeft begeleid.

kandidaat Joep van Schaik
Senior Account Manager SAP
(februari 2013)

ZEER ZORGVULDIG TEWERK

Ik twijfel er niet aan dat Jan op de achtergrond discreet heeft meegewerkt aan dit welslagen.

ZEER ZORGVULDIG TEWERK

Ik twijfel er niet aan dat Jan op de achtergrond discreet heeft meegewerkt aan dit welslagen.

Jan heeft zelf contact met mij opgenomen. Tijdens onze kennismaking bleek dat hij heel goed kan luisteren. Ik had het gevoel dat hij een accuraat beeld kreeg van mijn profiel, hoewel dat toch een beetje atypisch is voor senior sales functies. Maar het was ook duidelijk dat hij een specifieke opportuniteit voor mij in gedachten had. En het moet gezegd: hij gaat zeer zorgvuldig tewerk.

Je merkt dat Jan een grondige kennis heeft van de behoeften en de bedrijfscultuur van zijn klanten. Dat is wellicht ook de reden waarom mijn selectieprocedure zo vlot verliep. Hij voert een zeer zorgvuldige matching uit. Na enkele gespreksronden was mijn benoeming al rond. Ik twijfel er niet aan dat Jan op de achtergrond discreet heeft meegewerkt aan dit welslagen.

Op die manier speelt Jan een essentiële rol als bemiddelaar tussen kandidaat en opdrachtgever. Nooit krijg je het gevoel dat hij je kost wat kost wil plaatsen. Hij gaat resoluut voor kwaliteit op lange termijn.

kandidaat Patrick Jongen
Account Manager Business Analytics SAP
(februari 2013)

POSITIEF OVER DE HELE LIJN

Jan stuurt zèlf het volledige selectieproces van het eerste tot de laatste contact.

POSITIEF OVER DE HELE LIJN

Jan stuurt zèlf het volledige selectieproces van het eerste tot de laatste contact.

Het is de eerste keer dat ik geplaatst wordt door G-Consult. Jan nam zelf contact met me op en vroeg of we vrijblijvend konden kennismaken. Ik stond eerlijk gezegd wantrouwig ten opzichte van headhunters. Ik ben ook kritisch voor jobhopping. Maar Jan klonk betrouwbaar en deze keer ging ik op de uitnodiging in.

De eerste ontmoeting heeft me aangenaam verrast. Jan peilde duidelijk naar mijn drijfveren en ambities; hij nam de tijd die nodig was om alles in het juiste perspectief te plaatsen. Wie is Kris? Waar is hij mee bezig? Hij had op korte tijd een heldere visie over wie ik was. Zulke objectieve feedback was voor mij echt nieuw. Ik kreeg snel het gevoel dat hij goed begreep waar ik naartoe wilde.

In de volgende fase toonde Jan hoe professioneel en correct hij werkt. Dankzij de grondige kennis van zijn klanten, kan hij voor een perfecte match met een gezocht profiel zorgen. Informatie die je tijdens een procedure krijgt, is altijd to-the-point. En als hij iets niet weet of denkt dat iets niet kan, krijg je dat ook duidelijk te horen. Een echte verademing.

Een andere troef is dat Jan er tijdens de procedure geen gras over laat groeien. Er vallen geen wekenlange “radiostiltes” zoals bij sommige andere kantoren. Afspraken worden stipt en correct opgevolgd. Jan stuurt zèlf het volledige selectieproces van het eerste tot de laatste contact. Kwaliteit boven kwantiteit, is een one-liner die op Jan van toepassing is. Ik kan hem alleen maar aanbevelen aan mijn collega's.

kandidaat Kris Imbrechts
Sr.Account Executive SAP
(januari 2013)

NOODZAKELIJKE TUSSENSTAP

Pas nu besef ik welke specifieke vaardigheden ik nodig heb om te kunnen groeien in mijn job.

NOODZAKELIJKE TUSSENSTAP

Pas nu besef ik welke specifieke vaardigheden ik nodig heb om te kunnen groeien in mijn job. Er is echts iets veranderd tussen mijn 2 oren.

Ik heb contact opgenomen met Jan Mertens op aanbeveling van een collega HR-manager. Reden was het gevoel “vast te zitten” en niet over de juiste vaardigheden te beschikken om “eruit te raken”. Maar ik sta open voor coaching. Ik wilde absoluut vooruit.

Tijdens ons eerste telefoongesprek bleek Jan perfect te kunnen verwoorden hoe ik me voelde. Heel sterk vond ik dat. Hij adviseerde om eerst te onderzoeken waar en waarom ik was vastgelopen. We kwamen 5 sessies van anderhalf uur overeen.

Die sessies waren best intensief en confronterend. Jan kan heel goed verwoorden wat je voelt en diep vanbinnen ook wel weet. Hij houdt je een spiegel voor en drukt vervolgens op de juiste knoppen. Wanneer je emotie en zakelijkheid moet trachten scheiden, hoe persoonlijke factoren je professionele handelen kunnen beïnvloeden, enz. Samen hebben we op die manier alle puzzelstukken op hun plaats gelegd en bepaalde blokkeringen opgeheven. Het is ongelofelijk wat zoiets met een mens doet.

Pas nu besef ik welke specifieke vaardigheden ik nodig heb om te kunnen groeien in mijn job. Er is echts iets veranderd tussen mijn 2 oren. Het korte maar intensieve coachingtraject met Jan was daarbij een essentiële en noodzakelijk tussenstap.

Coaching-getuigenissen zijn anoniem.
#contact

ons team

Image Jan Mertens, Headhunter - Recruiter ICT Sales at G-Consult & Service
Jan Mertens

Headhunter | Recruiter ICT Sales

 +32 (0) 475 27 97 29

Image John Van Damme, Headhunter - Recruiter ICT Sales at G-Consult & Service

Over John

John adviseert je in de realisatie van je verdere professionele carrière. Laat hem een gesprek met je hebben, en kijk samen verder dan de job.

Gek op squash, fietsen en gastronomie, doch vooral met een animo voor doelgericht werken.

John Van Damme

John Van Damme

Headhunter | Recruiter ICT Sales

 +32 (0) 475 26 88 43

Heeft u een vraag en/of opmerking?

Stuur ons uw bericht, wij contacteren u zo snel mogelijk.

Nog geen bestand gekozen
  

G-Consult & Service NV

Breestraeten 265
1785 Merchtem
BELGIË
U kan ons bellen +32 (0) 475 26 88 43
+32 (0) 475 27 97 29
U kan ons mailen